Beste leden,

 

Het nieuwe jaar is begonnen en het ATB seizoen loopt weer richting het einde.

Traditioneel de tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe wegseizoen. Daarbij staat de kalender centraal.

Dat en andere punten wordt besproken op de algemene ledenvergadering die dit jaar op 18 februari plaats zal vinden (20.00 uur Heische Tip).

 

Op de agenda staan naast de kalender van de verschillende groepen o.a:

 

Speciale aandacht vragen we voor de verkiezing van bestuursleden.

Jeno en Arno zijn aftredend en zijn beide herkiesbaar.

  Heb jij wel eens het idee dat het ook anders kan binnen de vereniging?

  Heb je kwaliteiten die prima passen bij een bestuursfunctie?

                Stel je dan kandidaat voor het bestuur!

 

Graag vernemen wij of er nieuwe kandidaten zijn die willen werken aan het voortbestaan van onze mooie club.

Kandidaten kunnen zich via mail melden bij het bestuur tot uiterlijk 3 februari.

 

Dat is ook de uiterste datum voor het melden van agenda onderwerpen.

 

Uiterlijk een week voor de vergadering ontvangen jullie de definitieve agenda en bijbehorende stukken.

 

Bestuur WSC-Zeeland